"Snažte se zanechat svět o trochu lepším, než jak jste jej našli." 
Robert Baden-Powell, zakladatel skautingu

Náš Facebook

Jsme aktivní i na sociálních sítích 🙂

Videa z akcí na YouTube

Podívejte se co jsme všechno zažili!

aktuality

ODJEZD NA TÁBOR - informace

Odjíždět budeme v sobotu 16.7. v 11:00 od naší klubovny (kostel Povýšení sv. kříže ve Slatině - https://mapy.cz/s/gapejocemo).
Sraz a nakládání věcí bude od 10:00. Děti poté pojedou trolejbusem na hlavní nádraží, odkud pojedou vlakem do Ostrova nad Oslavou. Odsud je bude čekat přesun na tábořiště, které je vzdálené 10km. Takže ať mají pokrývku hlavy kvůli sluníčku, případně pláštěnku dle předpovědi. Na cestu budou potřebovat ještě (2x jízdenka na 60min - 12kč) případně šalinkartu a taky aby měly s sebou dostatek jídla a pití. Očekáváme, že na sobě budou mít oddílové tričko, abychom je v dopravních prostředcích snadno rozeznaly (pokud jej nemáte, nebo budete potřebovat vyměnit, budou dostupná na srazu).

jak je to se zavazadly?

Věci dětí pojedou na místo tábořiště domluvenou dodávkou, můžeme ji využít celou, ale i tak má omezený prostor. Aby jsme se vešli a předešli prblémům prosíme vás, abyste děti zabalili nejlépe do jednoho zavazadla. Dále prosíme skauty a skautky, kteří si část svých věcí budou balit do krosen, aby počítali s tím, že se tyto krosny budou balit jako poslední a v případě problémů je povezou s sebou vlakem a ponesou pěšky na tábořiště (nepředpokládáme, že by tato situace měla nastat - pouze v případě nouze o místo). Proto doporučujeme přizpůsobit jejich obsah a váhu cestě.

ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE

Na srazu budeme jednotlivé dokumenty vybírat, takže je nutné je vyplněné mít s sebou. Předávat je budete zdravotníkovi v nezalepené obláce formátu A6 nadpsané se jmnénem dítěte. V obálce musí být:
  ●   Potvrzení ošetřujícího lékaře
  ●   Potvrzení o bezinfekčnosti - podepsané v den dojezdu zákonným zástupcem
  ●   Souhlas rodičů s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte - podepsané zákonným zástupcem
  ●   Kontakt na rodiče
  ●   Informace o zdravotním stavu (sepsat alerige, zdravotní komplikace, nebo omezení co se častěji objevují nebo trvají, jsou dlouhodobá. Vypsat léky co  bere, jaké a jak často. S dostatčným množstvím na 14 dní v kabičce předat zdravotníkovi na srazu)
  ●   Kartička pojišťovny (stačí nám i kopie, musí být z obou stran)

Vše důležité shrnuto v tomto dokumentu co si můžete stáhnout:
(adresa tábořiště pro dopisy,  kontaktní číslo během tábora, seznam věcí co si sbalit)

Samostaná stránka k táboru, kde jsou ke stažení všechny dokumenty, jako je bezinfekčnost a další, které je potřeba mít na srazu.


Fotky z posledních akcí

Ftotky z červnových akcí už jsou ve fotogalerii.