O ODDÍLE

Co děláme?

Každý týden se scházíme v klubovně ke schůzkám, kde se učíme různým dovednostem, hrajeme si, sportujeme, vyrábíme.

Výsledek obrázku pro logo liga proti rakovině

Jednou měsíčně pořádáme různé akce (většinou nějaký výlet do přírody či víkendovou akci) a trávíme společně podzimní prázdniny. Na začátku roku již tradičně pořádáme pro slatinské děti maškarní ples a v prosinci vití věnců.  V květnu se zapojujeme dobročinné sbírky Ligy proti rakovině, tzv. Květinového dne. Vyvrcholením celoroční činnosti je čtrnáctidenní letní stanový tábor, v posledních letech na našem oblíbeném tábořišti v Pavlově u Žďáru nad Sázavou.

(nedělní mše sloužená v přírodě)

Náš oddíl působí v městské části Brno-Slatina a v současnosti má asi přes 80 členů. Je registrován jako smíšený oddíl s rozšířenou duchovní výchovou. Což znamená, že během akcí máme krátké zpívané modlitby před jídlem a nedělní bohoslužbu. O děti se stará a program připravuje zkušený tým vedoucích. Vůdcem oddílu je Dominika Pechová, zástupce vůdce oddílu je Anna Oujezdská, kdo dál se podílí na vedení oddílu, se můžete podívat zde. Jako klubovnu využíváme oratoř kostela ve Slatině. Nyní máme 7 družin:

  • benjamínky (4 - 6 let)
  • světlušky (holky 7 - 10 let)
  • vlčata (kluci 7 - 10 let)
  • mladší skautky (holky 11 - 13 let)
  • mladší skauty (kluci 11 - 13 let)
  • starší skauty a skautky (13 - 15 let)
  • roveři (15 - 18 let)

 

(Účastníci letního tábora, Valdíkov 2016)

Historie oddílu

Náš oddíl vznikl (tehdy jestě jako 43. chlapecký a 43. dívčí) na podzim roku 1990 jako pokračování různých aktivit s mládezí při římskokatolickém kostele ve Slatině. O skautskou orientaci vznikající skupinky se zasloužil především bývalý skaut pan Václav Sokol a jeho dcera Irena Sokolová. Oddíl se rychle rozrostl a jiz při první registraci měl okolo 50-ti členů. Vůdcem chlapeckého oddílu byl Ing. Jan Šálek a dívčího Ing. Anežka Pojmanová. Přelom nastal v roce 1994, kdy z vedení oddílu pro rodinné a pracovní zaneprázdnění odesel Jan Šálek. Oddíly se tak od roku 1995 sloučily pod vedením vůdkyně dívčího oddílu. Družiny však nadále pracovaly jako dívčí a chlapecké. Sloučení bylo vlastně snadné, protože již od začátku spolu oba oddíly úzce spolupracovaly a navíc každý tábor (k r.2012 jich bylo 22) byl společný.

Zkušenosti s prací v tomto oddíle jsou větsinou pozitivní. Nejvíce se to projevilo při přechodu do roverského věku. Tato aktivita vyvrcholila počátkem roku 2002 založením kmene roverů a rangers "Zdár né". I když ne všichni zůstali členy oddílu, stálo se neformálně scházejí na různých akcích samostatných nebo pořádaných oddílem či oratoří ve Slatině. V roce 2007 vznikl další roverský kmen "Hakunamatata". V říjnu 2008 jsme založili družinku předškolních dětí (benjamínků), o kterou je velký zájem. Od roku 2013 existuje nový roverský kmen           "Malý piva", v roce 2014 se vytvořila družinka starších skautů a skautek "Volchodoši", kteří jsou dnes již dalším roverským kmenem a spolu s Malými pivy tvoří současné vedení oddílu.